Příběhy předmětů

Volný čas
RNDr. Roman Vacík: Kolihy a jejich příbuzní – nešťastné příběhy (z) mokřadů. Přednáška bude pro posluchače krátkým seznámením s biologií našich bahňáků a s osudem dvou druhů kolih. Druhy obývající mokřady patří v současné době k nejohroženějším organismům, ne jinak je tomu i se zdejšími ptáky. Kolihy velké jsou toho příkladem v ČR, koliha tenkozobá je jedním z nejvzácnějších ptáků celého světa.
Termíny