Islandský nekončící den

Volný čas
Multimediální cestovatelská diashow Martina Krajíčka ze země fantastické krajiny, jejíž tajemná atmosféra na nás dýchá z každé fumaroly, vodopádu i gejzíru.
Termíny