Jak rozeznáme manipulaci

Volný čas
Nejúčinnějším nástrojem manipulátorů je snaha vyvolat v nás pocity viny, strachu a obav. Zneužití našeho soucitu, pocitů sounáležitosti s druhými. Ukážeme si jak si budovat citlivé „senzory“, které nám pomohou manipulaci rozeznávat. Ve třech setkáních bude hostem diskusního klubu občanského sdružení Agora-Praha, o.s. a PhDr. Ivany Feliciani Hospodářové opět PhDr. Ing. Zdeněk Kilian, psycholog, terapeut a kouč.
Termíny