Učitelkou v Indonésii

Volný čas
Postřehy a zážitky ze země, kde slunce zapadá celý rok v šest, kde místo pavouků lozí po stěnách ještěrky a místo toaletního papíru je na toaletách nádrž s vodou.
Termíny