Byla noc krásná, májová

Volný čas
Nejen senioři si mohou zatancovat a zazpívat se souborem Zdeňka Černohouze, který zahraje písničky známých a populárních autorů ( F. Mikulecký, K. Hašler, J. Vejvoda, K. Vacek a další.)
Termíny