čs. letci v RAF

Volný čas
Městská knihovna Klatovy vás zve na přednášku PhDr. Daniela Švece, která se zaměřuje na letce, jež se nejrůznějšími cestami snažili bojovat proti okupantům své země. Časová linie začíná událostmi let 1938 a 1939, mnichovským diktátem a zabráním zbytku Československa a končí poúnorovými událostmi. Vyzdviženy budou čtyři z mnoha jedinečných a často velice krutých životních příběhů. Mimo generálporučíků a legend československého letectva Františka Fajtla a Františka Peřiny budou zmíněny i tragické osudy armádního generála RNDr. Karla Janouška a plukovníka in memoriam Františka Truhláře.

Termíny