Očima mladých historiků

Volný čas
Lidová kultura Slezska hledáčkem kamery, přednáší D. Váhala.
Termíny