MHL

Divadlo
Dokumentární monodrama inspirované životem a dílem první profesionální divadelnírežisérky Magdy Husákové Lokvencové (1916-1966).
Termíny