Čaj o páté: Michelangelo Buonarroti

Volný čas
Promítání, historky, beseda a komentáře. Je zázrak, že se hodinový, zcenzurovaný záznam původně dvouhodinové inscenace vůbec zachoval. Mnoha divadelními kritiky je považován za nejobjevnější inscenaci dotyčného desetiletí – nejen herecky a režijně, ale i scénograficky.
Termíny