ATELIÉR PODLE MAXE ŠVABINSKÉHO

Volný čas
Výstava připomíná 140. výročí narození kroměřížského rodáka, malíře a grafika Maxe Švabinského (1873 – 1962). Představuje v přehledné zkratce život a dílo tohoto významného českého umělce, přičemž důraz je kladen na možnost aktivního zapojení návštěvníků. Využito je kostýmů, vytváření živých obrazů, loutkového divadla, ale především jsou připraveny praktické ukázky vybraných grafických technik, kdy si zájemce může vytvořit vlastní grafický list. Instalace je doplněna o nahrávku hlasu Maxe Švabinského a promítání dokumentu o umělcově životě a díle. Působivou součástí výstavy je mimořádná kolekce zapůjčená ze soukromé sbírky, představující autentické oblečení jednotlivých členů rodiny Švabinských, a to včetně doplňků – klobouků, kabelek atd. Návštěvníci tak mají ojedinělou možnost přiblížit se „historické osobnosti". Zájemci mají možnost soutěžit ve skládání puzzle na motivy Švabinského tvorby a vyplnit připravený kvíz. Velcí i malí si mohou vyzkoušet repliky šatů z nejznámějších obrazů Maxe Švabinského.

Termíny