O díle a výstavě umělce Eduarda Ovčáčka

Volný čas
beseda a komentovaná prohlídka

Termíny