Tvořivá dílnička

Volný čas
Středisko volného času Včelín pořádá Tvořivou dílničku s výrobou broučků ve čtvrtek 7. listopadu 2013 od 16:00 hodin v herně na Včelíně. Vyrobené broučky děti uloží k zimnímu spánku na podzimní slavnosti Uspávání broučků, která se pak uskuteční v útery 12. listopadu 2013. Více informací na www.svcvcelin.cz

Termíny