„Knihkupec nebo knihovník?“

Volný čas
beseda pro veřejnost (v rámci Klubu mladého čtenáře), kde se všichni dozví něco o tom, jaký je rozdíl mezi knihovníkem a knihkupcem. Jaká je cesta knihy od autora ke čtenáři? Jak vypadá den knihovníka v práci? Beseda v oddělení pro děti a mládež.

Termíny