přednáška Ing. Zdeňka Zamazala „Techniky hledání středu mezi extrémy duálního stvoření“

Volný čas
ve studovně-čítárně.

Termíny