Komunikace: Umění jednat s lidmi

Volný čas
poslední beseda z tématického cyklu zaměřeného na rodinu s lektorem Mgr. Matějem Černým. Akce se koná v domě na ulici Brandlova 127.

Termíny