přednáška na téma „Kostky jsou vrženy“ aneb jak lze číst výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volný čas
přednáší Mgr. Michal Pink, Ph.D., odborný asistent Katedry politologie Masarykovy univerzity. Místo konání je v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Kyjově, Dobrovského 36.

Termíny