Křivoklátská štedrovečerní komnata (třináctá?)

Volný čas, Pro děti

Královský hrad Křivoklát bude s prvním adventním dnem oděn do slavnostního vánočního roucha, které si ponechá až do 12.1.2014. Vánoční atmosféra na návštěvníky dýchne z úchvatných interiérů hradní kaple, královského sálu, knihovny a především díky zpřístupnění tajemné hradní Třinácté komnaty, která se návštěvníkům otevře pouze jedenkrát v roce a to právě v tomto období.


http://www.krivoklat.cz/

Královský hrad Křivoklát bude s prvním adventním dnem oděn do slavnostního vánočního roucha, které si ponechá až do 12.1.2014. Návštěvníci najdou po celé toto období hrad zahalený do jedinečné vánoční výzdoby, která je novinkou letošního křivoklátského Knížecího Adventu.  Vánoční atmosféra na návštěvníky dýchne z úchvatných interiérů hradní kaple, královského sálu, knihovny a především díky zpřístupnění tajemné hradní Třinácté komnaty, která se návštěvníkům otevře pouze jedenkrát v roce a to právě v tomto období. Jedinečné hradní prostory budou vyzdobeny v duchu českých tradic, zvyků a pověr. Na sv. Ondřeje, 30. 11. 2013 začneme období adventního klidu a rozjímání, rozsvícením křivoklátského vánočního stromu na hradním nádvoří. Vrcholem předvánočního času bude tradiční velký Knížecí adventní jarmark.

Program pro celou rodinu

Atmosférou adventního času bude okouzlen každý návštěvník především v interiérech hradu v průběhu prohlídek, kdy budou návštěvníci zasvěceni do staročeských tradic, zvyků včetně štědrovečerních pověr a věštění.

Třináctá komnata návštěvníkům poodhalí, díky své výzdobě, toužebné očekávání příchodu tajuplného Štědrého večera, tak jak ho uctívali hradní páni a lidé v podhradí. Tajemná třináctá komnata dýchne na návštěvníky vánoční atmosféru, jak vznešeného hradního panstva, tak i prostých lidí v podhradí. Zde se tváří v tvář setkáte s kontrastem mezi Štědrým dnem šlechty a poddaných v podobě stolování, stromečků, dárků, výzdoby, svíček, betlémů, štědrovečerních tradic, zvyků a pověr.

Každý návštěvník prohlídek, získá ke vstupence do hradu bonus v podobě seznamu staročeských vánočních zvyků a pověr. Tradiční křivoklátské adventní zboží bude ke koupi na pokladně hradu a v průběhu trhů i v hradním stánku (františky, purpura, lití olova, plovoucí svíčky a mnoho dalšího).

Termíny