Hana Růžičková, Jaroslava Svobodová, Bc. Monika Pliešovská

Výstava
Hana Růžičková - obrazy, Jaroslava Svobodová - dekorativní vazby, Bc. Monika Pliešovská - ukázky patchworku.
Termíny