Den GIS 2013: České kulturní dědictví v GIS II

Volný čas

Zájemcům o GIS Day II bude představeno využívání technologie GIS v NPÚ. Připravili jsme i zajímavé přednášky k praktickým zkušenostem s využitím digitálního modelu reliéfu v krajinné archeologii, informace o účasti NPÚ v projektech CARARE a LoCloud, informace ke GIS v památkové péči, jehož součástí je státní archeologický seznam.


Národní památkový ústav, generální ředitelství, pořádá dne 21.11.2013, v salonku 1. patra, Valdštejnské nám. 3, Praha 1  již druhý ročník GIS day. Zapojí se tak do celosvětové akce, jejímž cílem je informovat a popularizovat technologii geografických informačních systémů, technologii, která ovlivňuje náš každodenní život.

V rámci programu představí Dr. Vratislav Nejedlý publikace z monumentální edice NPÚ Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře. Ty byly v knihkupectvích rozebrány a jsou nyní dostupné v elektronické verzi na stránkách NPÚ a také v projektech GIS.

GIS Day pořádáme zdarma jako den otevřených dveří pro odborníky z oboru památkové péče i širokou veřejnost.

V průběhu celého dne budou zájemcům k dispozici specialisté v oboru GIS a pomohou jim zvládnout jednoduché i složitější úkoly v GIS i dalších částech Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP).

Omezená kapacita nám neumožňuje udělat akci zcela otevřenou.
Zájemci se mohou zaregistrovat pomocí formuláře nebo e-mailem u Ing. Aleny Šťovíčkové na adrese: stovickova.alena@up.npu.cz

Podrobnosti ke světovému dni GIS viz. http://www.arcdata.cz/akce/den-gis/

Stránka akce na Facebooku – pro případné rozeslání pozvánky, sdílení fotek, odkazů apod.

Program ke stažení: PDF (stav 8.11.2013)

Přijďte si poslechnout
 • 10.00 - Ondřej Malina:
  Praktické zkušenosti s využitím digitálního modelu reliéfu - aplikace LiDAR dat v krajinné archeologii
 • 10.45 - Irena Blažková:
  Portál Europeana, evropské projekty CARARE a LoCoud - inspirace pro informační systémy památkové péče - účast NPÚ v projektech CARARE a LoCloud přináší poznatky o mezinárodní spolupráci a o nejnovějších trendech v informačních technologiích v oblasti kultury
 • 11.30 - Jelena Ambrožová: Použití GIS v agendě a výzkumných projektech odboru archeologie.

12.15 – přestávka na oběd

Přijďte se seznámit:
 • 13. 45 - Zuzana Syrová, Šimon Eismann:
  GIS v památkové péči
 • 14. 30 - Vratislav Nejedlý, Alena Šťovíčková:
  Světecké sloupy a pilíře (Židovské památky)

Přijďte zjistit co tajuplné zkratky CARARE, LoCloud znamenají a kam až může doputovat dokument z MIS. Využijte dne GIS k vložení své první fotografie do MIS - nebudete na to sami.

Den GIS v NPÚ v roce 2012.

Termíny