Setkání a beseda se spisovatelkou Jarmilou Cholinskou

Volný čas

Ve čtvrtek 7. listopadu v 19 hod. pak všechny zveme do Malého sálu Záložny na setkání a besedu s paní Jarmilou Cholinskou, což má být závěr její literární činnosti. Původním povoláním učitelka češtiny, později tlumočnice francouzštiny a němčiny, poznala mnoho cizích zemí. Všude ji však doprovázel vřelý vztah k vlasti a zejména k rodnému městu. Nikdy nepochybovala, že se vrátí domů.

Námětem jejích převážně veršovaných sbírek je osobní i veřejný život, z velké části však příroda a občanské dění v Litovli (Procházky rosou, Lidé jako ty). Práci s mládeží zůstala věrná po celý život. I po návratu do otcovského domku učila francouzštinu a ve spolupráci s Domem dětí se věnovala aktivitám na ochranu naší zraňované přírody. Poslední dva roky vedla s paní učitelkou Flašarovou program Mladých globalistů. Jeho cílem je připravit dorůstající mládež na spoluúčast v občanském životě. Program se setkal s příznivým ohlasem i pracovníků městských správních organizací. S názory autorky jsme se setkali i v článcích litovelských novin, někdy i značně kritickými, ale v zájmu dobré věci.

V kulturním programu večera, který bude konferovat pan Spurník, vystoupí hudební skupina Střemkoš a ukázky ze sbírek přednese paní Voříšková, Zdenička Kolářová a Peťa Komárek. Zhlédnete také výstavku originálů ilustrací J. Motlové a fotografií V. Kollmanna. K vidění bude i koutek „šlendriánství“.

Paní Cholinská se těší na vaši účast i diskuzi.

Účinkují

hudební kapela Střemkoš

Kontakty

www.mklitovel.cz

Termíny