Game of art aneb „Ukaž, co v tobě je!“

Výstava
Jedná se o projevy pocitů, myšlenek, vnímání dnešní doby a okolního světa, vyjádřené vizuální formou s neomezeným využitím uměleckých odvětví. Díla převážně vznikala při setkání a vzájemné spolupráci. Pracovali na nich tři mladí lidé. Nela Hynková, Tumor a Kryštof Karen, kteří studují či studovali uměleckoprůmyslovou školu ve Světlé nad Sázavou.
Termíny