Pavel Holeka: Hebrejská abeceda

Výstava
Na výstavě budou prezentovány originály - 22 koláží. Každá koláž je vždy doplněna o krátký básnický text, vyjadřující to, o čem vypovídají hebrejská písmena, což je pak výtvarně - metodou koláže - vyjádřeno lidskými postavami, zvířaty, různými předměty, které doplňují „korpus“ hebrejského písma.
Termíny