Jan Písařík - „Co si pamatuji z léta…“

Výstava
Tvorba tohoto umělce osciluje mezi naivním uměním a surrealismem. Výstava je prodejní.
Termíny