Diecézní charita Plzeň - 20 let jsme s vámi

Volný čas
Společenský a kulturní večer k 20. výročí založení Diecézní charity Plzeň. Účinkuje: L. Brabec a Touch of Gospel.
Termíny