Prague Modern

Hudba
Ansámbl Prague Modern se vrací k úspěšné produkci „mluvené opery“ švýcarského skladatele Michaela Jarrella. Přibližně hodinová skladba se opírá o reinterpretaci antické látky z pera německé spisovatelky Christy Wolf. Hudba svou dramatičností a zvukovou mnohovrstevnatostí zcela odpovídá expresi literární předlohy, ačkoli vše se odehrává již jen v Kasandřiných vzpomínkách, z tragédie zbývají jen ozvěny…
Termíny