Absolventská výstava studentů Pražské fotografické školy

Výstava
Výstava fotografií studentů Pražské fotografické školy. Absolventi této školy představí své závěrečné práce volné tvorby, kterými ukončili studium na PFŠ ve školním roce 2012/2013. Tato škola, pod vedením svého zakladatele Dr. Ing. Václava Vláška, CSc., má více jak čtyřicetiletou tradici a je školou, která zaplňuje mezeru mezi středoškolským a vysokoškolským studiem v tomto oboru. Své studenty vede a rozvíjí v oblasti výtvarné, dokumentární a užité fotografie, doplněné o studium dějin výtvarného umění, počítačové grafiky, klasické fotografie, technologie fotografie a dalších předmětů. K úspěchům PFŠ patří dobré uplatnění jejich absolventů v praxi, z nichž někteří pracují jako fotografové ve svobodném povolání, jako reportéři deníků a časopisů nebo pokračují studiem na některé vysoké umělecké škole.
Termíny