Josef Synek (obrazy), Vlastimil Teska (interiérové objekty)

Výstava
Termíny