Cesty klavírního romantismu

Hudba
Vystoupí přední český klavírista Martin Kasík a sourozenci Renata a Roman Fričovi. Zazní hudba F. Chopina, R. Schumanna, S. Rachmaninova a M. Ravela.
Termíny