Kreativní management

Výstava

Výstava představuje projekt Kreativní management na SUPŠ Jihlava-Helenín.

V říjnu jsme se zúčastnili jako jedna z mála středních škol DESIGNBLOKU 2013 v Praze. Prezentaci připravili studenti oborů Management a podnikání v umění a reklamě a Reklamní tvorba. Jedná se o grafické návrhy a prezentaci obsahující dokumentaci aktuální designérské tvorby. Studenti dále připravili zajímavé úkoly pro návštěvníky našeho stánku na veletrhu designu a načerpanou inspiraci dále použijí ke zpracování dalších úkolů a soutěží. Na výstavě uvidíte fotodokumentaci z naší účasti na DESIGNBLOKU 2013 a grafické návrhy studentů obou oborů zapojených do realizace projektu.

 

Projekt je podpořen z ESF a rozpočtu ČR.

Termíny