Závěr sezóny - Tajemná cesta za knihou

Volný čas, Pro děti

DDM Kopretina Plasy, Klášter Plasy a Městská knihovna Plasy zvou rodiče a děti na halloweenskou akci.Startuje se v zahradě prelatury a končí v zimním refektáři konventu. Vezměte si svítící lampion a masku.


http://www.klaster-plasy.eu/

Termíny