60 děl/60 let Galerie umění Karlovy Vary

Výstava
Výstava k šedesátiletému výročí založení galerie bude prezentovat šedesát chef-d‘oeuvrů z bohatých sbírkových fondů galerie a také výběr dokumentačních materiálů (plakátů, pozvánek, katalogů, fotografi í) z obsáhlého galerijního archivu.
Termíny