Ozvěny Jihlavy v DOXu 2 - Po.Hlavě

Volný čas
Již podruhé se společně setkává program a prostory Centra současného umění DOX s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Ji.hlava. Pouhé tři dny po oficiálním ukončení 17. ročníku Ji.hlavy se největší dokumentární přehlídka stěhuje za pražským publikem. Společně s centrem DOX mu letošní rok nabízí nejen filmové projekce, ale také široký doprovodný program. První pilotní rok spolupráce centra DOX a MFDF Ji.hlava, zaměřený na téma revolty a občanského aktivismu, uvedl během dvou filmových večerů 4 dokumenty a 2 debaty. Ozvěny roku 2013 však již během roku narostly v největší pofestivalovou událost, která během tří dnů celodenního programu představí 20 dokumentů, otevře workshopové dílny, nabídne komentované prohlídky aktuálních výstav, zajímavé setkání s hosty i výtvarné dílny pro děti.
Termíny