Principy tvorby indických a perských zahrad

Volný čas
Zahradní umění v Persii a Indii dosáhlo svého vrcholu v 16. a 17. století. Zaměříme se na hlavní koncepce okrasných zahrad, které se opírají o islámské náboženství a korán. Přísné geometrické pojetí zahrad a využití vodních kanálů je typické pro perské palácové zahrady z období vlády Safíjovců v Isfahánu i Šírázu. V mughalské Indii byly budovány rozsáhlé zahrady jako památníky vládců, v nichž se architektura panovníkova mauzolea ideově váže k symetrii celé zahrady (Dillí, Agra, Aurangabád).
Termíny