Breakdance dance

Volný čas
Jedna pozice, jedna identita. Každá pozice představuje určitý způsob skládání a rozpínání orgánů a rozložení váhy. Každá pozice vytváří různé dráhy pro tekuté proudy. To co vidíme a slyšíme se vztahuje k pozici, kterou zaujímáme. Každý jednotlivý postoj je tvořen pestrou škálou napětí v nervech, kostech, svalech a má vždy příslušný vztah k prostoru. Toto vše se promítá také do kvality mentálního a emocionálního stavu a celkového vnímání vnitřního a vnějšího prostředí. Breakdance dance (Full Version) je cestou skrze toto prostředí. Pohybový výzkum by inspirován formami a pohyby stylu break dance.
Termíny