Rytířské řády. Historie a současnost. Řád Maltézských rytířů, Řád. sv. Lazara, Řád Božího Hrobu, Řád Německých rytířů

Výstava
Výstava věnovaná čtyřem rytířským řádům chce ukázat složitý vývoj uvnitř jednotlivých řádů, které vznikly v období křížových výprav a uchovaly se do současné doby. Tyto řády kontinuálně existují do dnešní doby. Činnost řádů je navíc spojena s naší zemí. Hlavním cílem výstavy je přinést základní informace o jednotlivých řádech a ukázat činnost těchto institucí v minulosti a současnosti.
Termíny