Fulbright Series: Pohled do volební kuchyně

Volný čas
Diskuse s absolventem Fulbrightova programu Alexanderem Braunem, který pracoval na volebních kampaních jak v USA, tak v České republice.
Termíny