Životem Richarda Konkolského

Volný čas
Richard Konkolski je nejslavnější český mořeplavec pocházející z Bohumína a vítěz řady námořních závodů, třikrát obeplul sám zeměkouli. Oslavte spolu s ním jeho 70. narozeniny setkáním v kině, kde bude vyprávět o svém životě, cestách, zkušenostech a promítat své dokumentární filmy.
Termíny