20 let Sociálního teroru

Hudba
Na programu: Sociální teror, Ucházím, Falešný obvinění, Crash Dogs, Retroprotest.
Termíny