Jan Svoboda - "letos"

Výstava
První samostatné výstavní prezentace v osmdesátých letech naznačily orientaci Svobodovy tvorby, vznikající bez návaznosti na současné aktuální trendy. Současným ypickým rysem Svobodova výtvarného projevu je abstrahování postav a předmětů do prostých symbolů a znaků. Tlumená barevnost potom umocňuje meditativní dojem z díla. Jan Svoboda uspořádal od roku 1983 přes sto výstav. Vedle malby se zabývá i dřevenými sochami a originálním nábytkem.
Termíny