Labyrinty a vyšší poznání

Volný čas
Posvátná geometrie a energie labyrintů, Mínotaurus na Krétě a Ariadnina niť, školy mysterií a nejslavnější labyrinty starověku v Egyptě a v Řecku. Chartres a labyrinty středověkých katedrál, Černé madony a jarní obřady plodnosti. Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová, slovo, zpěv, gotická harfa, psalterium.
Termíny