Magie ženy

Volný čas
Přednáška s video projekcí Petry Goliášové obsahuje tři základní témata: duše ženy, archetyp ženy a láska nebeská a pozemská. Zjistíte, jak se v průběhu dějin měnilo postavení ženy ve společnosti, uvidíte umělecká díla, která zachycují právě postavení žen. Zavítáte taky do oblasti psychologie a k dalším oborům, věnujícím se tomuto tématu. Pojďte se o tomto „křehkém pohlaví“ dozvědět něco více.
Termíny