Křest knihy Zlínská umprumka (1959–2011)

Volný čas
křest knihy Zlínská umprumka (1959–2011). Od průmyslového výtvarnictví po design od autorů Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Jitka Ressová (eds.) Dějiny českého průmyslového designu se váží k počátkům modernismu, avšak jako svébytná disciplína se tento obor v tuzemsku začal vyučovat až na sklonku třicátých let minulého století. V této době byla ve Zlíně zřízena Škola umění – ve své době jediná vzdělávací instituce na území dnešní České republiky, která se cílevědomě věnovala průmyslovému návrhářství a reklamní grafice...
Termíny