V sevření palisád a hradeb

Volný čas
Středověké město mezi sv. Mořicem a Pannou Marií. V rámci cyklu "Když múzy nemlčely aneb Mozaika dějin města Kroměříže - přednáší Jan Štětina
Termíny