Route 66

Volný čas
Beseda o nejslavnější silnici světa spojená s projekcí filmu.
Termíny