Cesta - Farma v jeskyni

Divadlo
Komponovaný večer složený z částí různých inscenací Farmy v jeskyni. Work demo je pokaždé jiné, divák nahlíží na metody tréninků herců souboru, objevují se v něm hosté souboru i práce stážistů a v neposlední řadě také ukázky z nových projektů. Představení doplní videa z cest Farmy v jeskyni za objevováním lidské zkušenosti po celém světě - trénink toreadorů, plačka z východního Slovenska, písně rusínských emigrantů, cante jondo - jsou to osobní zkušenosti přenášené z člověka na člověka, překračující hranice mezi generacemi, prostorem a časem jednoho života.
Termíny