Šamanské rodinné konstelace

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

V tomto šamanském rituálu a rodinných konstelacích se budeme léčit, a tak se bude léčit sedm generací za námi i před námi…
Šamanismus je nejstarší duchovní tradice, jakou lidstvo zná. Po tisíce let šamani na všech kontinentech vyvíjeli účinný a hluboký systém léčení prostřednictvím cestování, získávání duše a komunikace s předky a jinými bytostmi v duchovním světě .

Šamanismus, tato starobylá duchovní tradice, v kombinaci s rodinnými konstelacemi je účinný léčivý a psychoterapeutický proces. Jádrem práce s rodinnými konstelacemi je zahrnutí předků, a to nám pomáhá léčit naše osobní zápletky a hlubší rodinné rány .

Budeme tančit, bubnovat, svoláme předky a bude nám požehnána vlastní práce s rodinnými konstelacemi. Prohloubíme kontakt s předky, abychom měli z čeho čerpat – sílu, zdraví, harmonii, Pomodlíme se za uzdravení celého rodu. Ztracené duše v rodině zaujmou místo, které jim náleží, a celý rod pocítí úlevu. Přítomnost předků a lásky povznese srdce všech, koho se to týká.

Mnoho lidí je zatíženo svou rodinnou historií. Dějiny rodu mohou zahrnovat vraždy, ztráty mnoha členů rodiny, tragédie tak hluboké, že slova je mohou stěží popsat a mysl stěží pochopit. Po vyvolání předků, řady starších mužů a starších žen, mohou být postižené duše a vztahy léčeny - a zátěž je tak rozpuštěna. Zdravě vyplní prostor jim náležící a zase mohou předávat dále svoji energii a sílu.

Je ctí se účastnit takové konstelace. Pro práci s předky a konstelacemi je nutná pokora. Každý účastník se tohoto prostoru dotkne na takové úrovni, že to lze slovy jen stěží popsat.

Kdy: pátek 11. 7., 18.00 - neděle 13. 7., 16.00 hodin

Kde: Centrum Sluneční vítr

Kurz vede: Ludmila Pražáková a Drahomíra Klepalová

Příspěvek: 1200 Kč při přihlášení do 31.5., po tomto datu 2000 Kč.

Info a přihlášky: info@slunecnivitr.cz, tel. 601 323 989

Termíny