Den Středočeského kraje

Volný čas
Zábavný program na hornické téma „Havířské šprýmování“ a prohlídky za symbolické vstupné 1 Kč při příležitosti státního svátku a krajského dne.
Termíny