Výstava slabikářů z celého světa

Volný čas
Navštěvníci mohou také vidět vybavení staré třídy, školní obrazy a učební pomůcky

Termíny