Divadelní představení „Královny“

Volný čas
v podání divadelního souboru Svatopluk z Hodonína – pořádá Kulturní komise OÚ Hovorany v sále sokolovny.

Termíny