XIV. Kyjovský divadelní podzim

Volný čas
všechna představení se konají v DK Kyjov, pořadá OS OPONA Kyjov. Předprodej pouze v Informačním centru města Kyjov.

Termíny